Procedura operațională privind constituirea ofertei și elaborarea CDL-urilor - 2023-2024

Procedură operațională privind constituirea ofertei și elaborarea curriculumului în dezvoltare locală pentru anul școlar 2023-2024 în învățământul liceal și profesional - filiera tehnologică elaborarea și avizarea programelor corespunzătoare, precum și motorizarea și evaluarea implementării acestora în unitățile ce învățământ din județul Giurgiu

Informaţii în completare