Examene naționale

BACALAUREAT 2020, sesiunea august-septembrie 2020

BACALAUREAT 2020, sesiunea august-septembrie 2020
În atenția candidaților din seriile anterioare care au finalizat învățământul liceal în alt județ/municipiul București, și au domiciliul în județul Giurgiu menționat ca atare în buletinul/cartea de identitate.
Ca urmare a prevederilor art. 35, alin (4) lit. c din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin  O.M.E.C.T.S. 4799/2010  și  ale art. 2, alin. (1) din O.M.E.C. nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea a examenului de bacalaureat 2020, “candidații din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în altă localitate, menționată ca atare în buletinul/cartea de identitate,  se pot înscrie pentru a susține bacalaureatul la o unitate de învățământ de același profil, stabilită de comisia de bacalaureat județeană din județul în care se află noul domiciliu al candidatului”.
Candidații aflați în această situație vor depune online, până la data de 24.07.2020, pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , o cerere pentru înscrierea la un centru de examen din județul Giurgiu semnată și scanată însoțită de: o copie a cărții de identitate, copie a foii matricole IX-XII, copia certificatului de naștere și a celui de căsătorie (dacă este cazul), adeverință privind rezultatele obținute în sesiunile anterioare.

Calendarul sesiunii august-septembrie 2020 a examenului național de Bacalaureat

Informaţii în completare