Examene naționale

Contestațiile pentru examenul de bacalaureat 2020

Contestațiile pentru examenul de bacalaureat se depun la centrul de examen în perioada:
  • 30 iunie 2020 -în intervalul 16,00 -20,00
  • 1 iulie 2020 – în intervalul 8,00 – 12,00
  • 1-4 iulie 2020 – rezolvarea contestațiilor
  • 5 iulie 2020 – afișarea rezultatelor finale
Candidații care depun / transmit prin mijloace electronice o declarație - tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
În cazul candidatului minor declarația - tip este semnată și de către părinții / reprezentanții legali ai acestuia.
Comisia de examen informează candidații cu privire la modalitățile de transmitere electronică (adresă de email, pagină web etc.)

Adresele de e-mail la care se pot depune contestații în format electronic pentru centrele de examen din județul Giurgiu
Centrul de examen Adresa de email
Colegiul Național „Ion Maiorescu””Giurgiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu Giurgiu” This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul  „Udriște Năsturel” Hotarele This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


MODELUL DE CERERE A FOST MODIFICAT ÎN DATA DE 30.06.2020

Informaţii în completare