Examene naționale

Calendarele activităților de vizionare a lucrărilor de bacalaureat 2020

Calendarele activităților de vizionare a lucrărilor de către candidați, a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de bacalaureat 2020

Informaţii în completare