Rezultatele probei de evaluare a dosarelor pentru concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din cadrul proiectului ,, ADS 2.0- următorul nivel în educație” cod SMIS 2014+:136158

Rezultatele probei de evaluare a dosarelor pentru concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din cadrul proiectului ,, ADS 2.0- următorul nivel în educație” cod SMIS 2014+:136158

* Conform Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, proba de interviu se susține în situația în care sunt mai mulți candidați pe același post.
INTERVIUL este programat pentru MIERCURI, 28.09.2022, ORA 14:00, la sediul ISJ Giurgiu, sala de ședințe, etaj II.
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Informaţii în completare