Concursului de ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învățământul preuniversitar, sesiunea 29 iulie 2020

1. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSULUI DE OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 29 IULIE 2020:

- Centrul de Concurs s-a mutat de la Colegiul Național ”Ion Maiorescu”, Giurgiu la Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, Strada Negru Vodă, Nr. 16A, Giurgiu;
- intrarea candidaților în centrul de concurs se face în intervalul orar 8.00-9.00;
- candidații sunt rugați să nu vină cu bagaje: genți, telefoane, cursuri, cărți, etc.;
- obligatoriu candidații se prezintă cu: mască, apă, pix/stilou cu cerneală albastră(care nu se șterge), creion, trusă geometrică(unde este cazul), Planuri de conturi(numai pt. disciplina economic, administrativ poștă);
- este interzis accesul cu telefoane mobile în incinta centrului de examen.

2. Vă rugăm să verificați toate datele de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și să solicitați, dacă este cazul corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 24 iulie 2020, ora 10.00, pe adresa de e-mail a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Informaţii în completare