Cadre didactice menținute în activitate 2023-2024

Cadre didactice menținute în activitate, femei și bărbați, peste vârsta de 65 ani, raportată la data de 01.09.2023
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Cerere pensionare la limită de vârstă - 2023

Cerere de pensionare la limită de vârstă

Cerere reducere norma didactică 2023-2024

Cerere de reducere a normei didactice cu 2 ore săptămânal pentru profesorii cu o vechime în învățământ de minim 25 ani și grad didactic I

Fișa de evaluare candidați la etapele de mobilitate 2023-2024

Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mișcarea personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024

PO constituire posturi didactice - 2023-2024

Procedura operațională pentru constituirea tuturor posturilor didactice / catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării planurilor de școlarizare și a ofertei educaționale și a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular

PO analizarea-corectarea proiectului de încadrare - 2022-2023

Procedura operațională pentru analizarea-corectarea proiectului de încadrare a personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023

Metodologie mobilitate 2023-2024

Metodologie mobilitate 2023-2024

Ședința publică din data de 02.09.2022

Anunț - ședință publică 02.09.2022

Anunț etape de mobilitate 2022

Anunț privind etapele de mobilitate ale cadrelor didactice de la nivelul ISJ Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023

Posturi neocupate / nerepartizate la data 06.05.2022

Posturi neocupate / nerepartizate pentru anul școlar 2022-2023, la data 06.05.2022
  • Perioada determinată;
  • Perioada nedeterminată

Informaţii în completare