Etapele de mobilitate care se vor desfășura în perioada 11 – 18 mai 2021

Etapele de mobilitate care se vor desfășura în perioada 11 – 18 mai 2021 și documentele necesare.
1. Anunț etape mobilitate 11-18 mai 2021;

Vă atenționăm asupra prevederilor art. 84 alin. (2) din Metodologie: Personalul didactic de predare titular în învățământul preuniversitar solicitat pentru detașare depune un acord la inspectoratul școlar și la unitatea de învățământ primitoare, însoțit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unității de învățământ în care cadrul didactic solicitat pentru detașare și-a desfășurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și de avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular.


2. Cerere angajare în baza notelor cel puțin 7 la C.N., 2020-2015;
3. Cerere angajare în baza notelor între 5 si 7 la C.N., 2020, 2019, 2018;
4. Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
5. Cerere de detașare la cerere prin concurs specific;
6. Cerere ISJ înscriere C.N.  2021;
7. Acord pentru detașare in interesul învățământului în anul școlar 2021-2022.

Anunț - depunere dosare prelungire contract individual de muncă, conform art. 63.

Anunț - programul de depunere dosare prelungire contract individual de muncă, conform art. 63 - minim 7 la concursurile naționale 2019, 2020 (2018, 2017 pentru învățătorii care au fost angajați la acel moment la clasa pregătitoare) și acord de continuitate de la școală.

Anunț reîncadrare pensionari 2021-2022

Stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar și se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2021-2022, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.

Procedura operațională pentru prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022

Procedura operațională pentru prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2021, care au obținut nota sau media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 și/sau 2017 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar.

Liste cadre didactice cu/fără definitivat care au primit acordurile C.A. începând cu 01.09.2021

  • Lista cadrelor didactice cu definitivat care au primit acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2021;

  • Lista cadrelor didactice înscrise la definitivat sesiunea 2021, care au primit acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ și rezolvarea contestațiilor în cadrul Consiliului de administrație al I.Ș.J. Giurgiu, privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2021.

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Prelungire C.I.M., art. 63 și Prelungire C.I.M., art. art. 87

  • Prelungire contract individual de muncă - art. 63
  • Prelungire contract individual de muncă - art. 87

Procedura operațională angajare cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei - 2021-2022

Procedura operațională privind angajarea cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru anul școlar 2021-2022

Posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022 - la data de 18.02.2021

Posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022 - la data de 18.02.2021

Cadre didactice menținute în activitate peste vârsta de 65 de ani în anul școlar 2021-2022

Cadre didactice menținute în activitate peste vârsta de 65 de ani în anul școlar 2021-2022

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Program pentru analizare și corectare proiect de încadrare

Programul de verificare a proiectului planului de încadrare și a posturilor propuse pentru ocupare

Informaţii în completare