Posturi neocupate / nerepartizate la data 06.05.2022

Posturi neocupate / nerepartizate pentru anul școlar 2022-2023, la data 06.05.2022
 • Perioada determinată;
 • Perioada nedeterminată

Programul de primire a dosarelor pentru înscrierea la concursul de titularizare / detașare la cerere / continuitate 2022

 1. Programul de primire a dosarelor pentru înscrierea la concursul de titularizare/detașare la cerere/continuitate cu articolul 87 și angajare în baza notei (cel puțin 5.00) la un examen de titularizare din anii 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
 2. Informații ce conțin date cu caracter personal care se afișează atât în format letric, cât și pe pagina de internet a ministerului educației și a inspectoratelor școlare în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar;
 3.  Cerere de înscriere la concursul național/județean/testarea la nivel județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022;
 4. Fișa de înscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice (2022);
 5. Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puțin 7,00 (șapte) obținute la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016;
 6. Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020 sau 2019;
 7. Cerere de detașare la cerere prin concurs specific;
 8. Informații cuprinse în lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic de predare;
 9. Calculul mediei de departajare.

Posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023

Export posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023 - la data de 21.02.2022

Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar - 2022

Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2022

Program verificare proiect plan de încadrare

Program verificare proiect plan de încadrare și posturilor propuse pentru ocupare pentru anul școlar 2022-2023

Anunț post vacant - Vânătorii Mici

Anunț post vacant, perioada determinată, de matematică-gimnazial la Școala Gimnazială Nr.1 Vânătorii Mici

Concurs ocupare post didactic

Concurs de ocupare a postului didactic de educator, care se vacantează (perioadă determinată), la Școala Gimnazială ”Marin M. Țiculescu” Băneasa

Fișa de evaluare - mobilitate 2022

Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2022-2023

Proceduri operaționale - mobilitatea personalului didactic 2022

Proceduri operaționale privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2022-2023
 1. Procedura operațională pentru constituirea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor cadru de învățământ, a aprobării planurilor de școlarizare a ofertei educaționale și a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic;
 2. Procedura operațională pentru analizarea-încadrarea proiectului de încadrare a personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023;
 3. Procedura operațională pentru menținerea ca titular peste vârsta standard de pensionare a personalului didactic de presare în anul școlar 2022-2023;
 4. Procedura operațională pentru revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a personalului didactic titular;
 5. Procedura operațională pentru prelungirea/completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare pentru anul școlar 2022-2023.

Informaţii în completare