Liste cadre didactice cu/fără definitivat care au primit acordurile C.A. începând cu 01.09.2021

  • Lista cadrelor didactice cu definitivat care au primit acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2021;

  • Lista cadrelor didactice înscrise la definitivat sesiunea 2021, care au primit acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ și rezolvarea contestațiilor în cadrul Consiliului de administrație al I.Ș.J. Giurgiu, privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2021.


LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Prelungire C.I.M., art. 63 și Prelungire C.I.M., art. art. 87

  • Prelungire contract individual de muncă - art. 63
  • Prelungire contract individual de muncă - art. 87

Procedura operațională angajare cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei - 2021-2022

Procedura operațională privind angajarea cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru anul școlar 2021-2022

Posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022 - la data de 18.02.2021

Posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022 - la data de 18.02.2021

Cadre didactice menținute în activitate peste vârsta de 65 de ani în anul școlar 2021-2022

Cadre didactice menținute în activitate peste vârsta de 65 de ani în anul școlar 2021-2022

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Program pentru analizare și corectare proiect de încadrare

Programul de verificare a proiectului planului de încadrare și a posturilor propuse pentru ocupare

Proceduri operaționale - mobilitate

  • Procedura operațională pentru constituirea posturilor

  • Procedura operațională pentru corectarea proiectului de încadrare

Menținere în funcția didactică a personalului didactic titular, femei până la 65 ani

În atenția unităților de învățământ privind Metodologia - cadru privind mobilitate personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022


Menținere în funcția didactică a personalului didactic titular, femei până la 65 ani

Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2021-2022

Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2021-2022

Procedură operațională pentru menținerea ca titular peste vârsta standard de pensionare a personalului didactic de predare în anul școlar 2021-2022

Procedură operațională pentru menținerea ca titular peste vârsta standard de pensionare a personalului didactic de predare în anul școlar 2021-2022

Informaţii în completare