Desfăşurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional de titularizare - sesiunea 2020

Procedura nr. 32446_2020_ revizuita privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2020

Informaţii în completare