Anunț depunere dosare titularizare, detașare, angajare în baza mediilor

ANUNȚ! 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, cu sediul în  Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Municipiul Giurgiu, pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă aduce la cunoștină programul de depunere a  dosarelor pentru Concursul național de titularizare, detașare la cerere, continuitate cu art. 87 și pentru ocuparea posturilor în baza notei/mediei de repartizare 5 (cinci) la concursurile naționale din 2020, 2019, 2018 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), respectiv cel puțin media de repartizare 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), la concursurile naționale din 2017, 2016, 2015. Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale din perioada 2015-2020 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).
** Candidații care sunt angajați în sistemul de învățământ să depună documentele certificate conform cu originalul de către directorul unității în care funcționează. Pentru absolvenții promoției 2021 și candidații care nu funcționează în sistemul de învățământ documentele sunt certificate conform cu originalul de către membrii comisiei de mobilitate cu obligativitatea prezentării documentelor în original și a copiilor acestora.
***Avizul /Adeverința medicală din care să rezulte că sunt apt/ă pentru predarea în învățământ să fie va eliberat/ă de medicul specializat în medicina muncii.


Atașamente:

Informaţii în completare