Anunț important candidați titularizare_ 2021_ed. fizică și sport

În atenția absolvenților ciclului I de studii universitare de licență cu specializare „Sport și Performanță Motrică”:      
În cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar sesiunea 2021, absolvenții ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea „Sport și Performanță Motrică”, care îndeplinesc și condițiile de formare psihopedagogică, susțin proba scrisă după cum urmează:
-  pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de educație fizică și sport (pregătire sportivă de specialitate) în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010;
-  pentru ocuparea catedrelor de educație fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) sau educație fizică și sport (pregătire sportivă de specialitate) – pregătire teoretică sportivă în învățământul vocațional sportiv de nivel primar şi gimnazial, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010.
Anexăm extrasul din centralizator și programa pentru educație fizică şi sport – antrenori
cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor.

Informaţii în completare