Lista candidați înscriși_titularizare 2021/discipline de concurs

- anunț intrarea candidaților în sălile de concurs; 
- repartizarea sălilor în centrul de concurs - Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu; 
- lista disciplinelor pentru concursul național de titularizare, sesiunea 2021;
- lista candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2021.

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Informaţii în completare