Lista candidați înscriși_titularizare 2021/discipline de concurs

- anunț intrarea candidaților în sălile de concurs; 

- repartizarea sălilor în centrul de concurs - Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu; 

- lista disciplinelor pentru concursul național de titularizare, sesiunea 2021;

- lista candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2021.


LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Informaţii în completare