Anunț - concurs directori 2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Str. Dr. Ion Munteanu Nr. 3, Județul Giurgiu, organizează concurs în baza O.M.E. 4597/06.08.2021, pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din Județul Giurgiu

Fișierele necesare sunt atașate:

  • Anunț; 
  • Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat;
  • Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat Sesiunea 2021;
  • Bibliografie;
  • Anexe.

Informaţii în completare