Procedură operațională - organizare concursuri

Procedură operațională privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2023-2024 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Informaţii în completare