Procedura operațională privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2022-2023 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Procedura operațională privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2022-2023 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Informaţii în completare