Anunțuri - concurs la nivel de școala 2022

Anunțuri - concurs la nivel de școala 2022
 1. Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu
 2. Școala Gimnazială Nr.1 Bolintin Vale
 3. Școala Gimnazială Nr.1 Prundu
 4. Școala Gimnazială "Prof. Dinu Nicolae" Vlașin
 5. Școala Gimnazială Specială Nr.1 Giurgiu
 6. Școala Gimnazială ”Drăghici Davila” Găujani
 7. Școala Gimnazială "Ioan Badilă" Malu
 8. Școala Gimnazială Nr.1 Gostinari
 9. Școala Gimnazială Nr.1 Cosoba
 10. Școala Gimnazială "Aurel Solacolu" Ogrezeni
 11. Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu
 12. Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele
 13. Școala Gimnazială Nr.1 Frătești
 14. Școala Gimnazială Nr.1 Bolintin Vale
 15. Școala Gimnazială Nr.1 Singureni
 16. Școala Gimnazială Nr.1 Poenari
 17. Liceul Tehnologic ”Tiu Dumitrescu” Mihăilești
 18. Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân" Giurgiu
 19. Seminarul Teologic Ortodox "Teoctist Patriarhul" Giurgiu
 20. Școala Gimnazială ”Nicolae Crevedia” Crevedia Mare și Școala Gimnazială Nr.1 Malu Spart
 21. Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Călugăreni
 22. Școala Gimnazială "Constantin Stăncescu" Răsuceni
 23. Școala Profesională Clejani
 24. Școala Gimnazială "Stolnicul Constantin Cantacuzino" Isvoarele
 25. Școala Gimnazială Nr.1 Vânătorii Mici
 26. Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu

Informaţii în completare